Werkwijze

Elk project vraagt om zijn eigen aanpak en werkwijze. Wel zijn er een aantal vaste stappen die bij elk project van belang zijn:

Inventarisatie & strategiebepaling

Een goede inventarisatie is erg zinvol. Er wordt in kaart gebracht wat de huidige situatie is, welke middelen en materialen aanwezig zijn en wat de precieze wensen zijn. Vanuit dit startpunt kan vervolgens een focus en bijbehorende strategie bepaald worden.

Team samenstellen

Ieder heeft zijn eigen expertise, zo ook Check In. Omdat we graag als one-stop-shop willen fungeren voor onze klanten, hebben we een aantal betrouwbare partners om ons heen verzameld. Op die manier kunnen wij op alle vlakken de hoogste kwaliteit bieden en behoud u een aanspreekpunt. Door de lijntjeskort te houden, houden we de controle in eigen handen.

Wanneer duidelijk is wat de strategie is en welke middelen er ontwikkeld moeten worden, kiezen wij de juiste partners voor het project en kunnen we van start.

Uitvoering

In overleg met de opdrachtgever en de verschillende partners wordt een realistische planning gemaakt. Projecten worden doorgaans in verschillende fases opgedeeld en na elke fase volgt een evaluatie zodat we zo nodig op tijd kunnen bijsturen. We doen ons best om u als opdrachtgever hierbij zoveel mogelijk te betrekken.

Optimalisatie

Na afronding van het project volgt een testfase waarin zowel Check In als de opdrachtgever de tijd hebben alles uitvoerig te testen en eventuele fouten er uit te halen. Vervolgens worden de ontwikkelde middelen gelanceerd.  Na lancering volgt ( wanneer afgesproken ) de verdere optimalisatie.